bemutatkozás

Napjainkban a globalizáció a mindennapi életünk részévé vált. Mégis kevéssé akarunk
tudomást venni róla, igyekszünk nem észrevenni, hogy a világ rohamtempóban változik
körülöttünk. Sajnos ennek a változásnak vannak negatív hatásai is. Projektünk segítséget
kíván adni ahhoz, hogy a felnövekvő generáció jobban megértse, hogyan hat életére a
globalizáció, milyen kölcsönhatások érvényesülnek, egyrészről a politika, a környezet, a
társadalom, a kultúra, a gazdaság dimenziói, másrészről a különböző társadalmi csoportok és globális régiók között. A globális nevelés az összetett folyamatok jobb átlátására és kritikus gondolkodásra nevel. Ugyanakkor elkötelezett a társadalmi igazságosság és az aktív állampolgárság gondolata mellett. Nem csak gondolkodó, de egy igazságosabb és fenntarthatóbb világ megteremtése érdekében cselekedni képes és akaró fiatalságot kíván nevelni.

A globális nevelés fogalma csak a legutóbbi időkben jelent meg a közgondolkodásban és
átültetése a gyakorlatba lassan halad. Leggyakrabban az iskolák és civil szervezetek
együttműködésében jelenik meg a tanításban, de ilyenkor sokszor az informális oktatás
módszerei kerülnek előtérbe, amelyek formális órai keretek között csak korlátozva
használhatók. A tanárok gyakran panaszkodnak, hogy bár fontosnak tartják a tanulók
érzékenyítését a globális problémákra, hiányoznak az eszközeik, hogy a témákat beépítsék a rendes óramenetbe. A projekt ezt a hiányosságot kívánja orvosolni az első olyan hazai pedagógiai anyaggal, amely a hagyományos tantárgyak keretei között valósítja meg a globális nevelést.

Hazai projektünk egy nagy nemzetközi projekt részeként valósul meg. A nemzetközi projektről további információkat az alábbi linkre kattintva olvashat:

http://www.bgz-berlin.de/en/projects-and-products/project-overview/global-fairness.html

A magyar projekt célja

Hogy létrehozzunk egy olyan, 4 magyar iskolából álló hálózatot, amely részt vesz egy, a
globális nevelés témáit, filozófiáját, megközelítését tükröző pedagógiai segédanyag (tananyag csomag) kidolgozásában, kipróbálásában és a rendes tanmenetbe való beépítésében. A résztvevő iskolák ez által egy olyan úttörő kezdeményezés részeseivé válnak, amely a globális nevelést a formális oktatás részévé teszi. Az iskolák ez által vonzóbbakká válhatnak a tanulók és a szülők számára. A későbbiekben ez a kezdeményezés utat mutathat más iskolák számára is.