MIT csinálunk?

A projektben

A projekt fontos szempontja, hogy a hétköznapi oktatásban, a rendes iskolai órákon jól
használható feladatsorok, óravázlatok szülessenek. Ezért fontosnak tartjuk a tanárok aktív bevonását. Ennek megfelelően a négy iskola tanárainak részvételével tantárgy specifikus munkacsoportok létrehozását tervezzük. A munkában ilyen módon minden iskolából 6 szaktanár és egy iskolai vezető tanár vesz majd részt.

A munkacsoportban

Egy-egy tantárgy specifikus munkacsoport 4 főből áll; a munkacsoportok tagjait a résztvevő iskolák delegálják. A munkacsoport az alapítvány szakértőinek segítségével az adott tantárgy éves tananyagát megvizsgálva javaslatokat tesz olyan feladatsorokra és óravázlatokra, amelyek a globális nevelés 3 választott témáját érthető formában és természetes módon emelik be az órai munkába. Az együttműködés rendszeres személyes találkozók és on-line kapcsolat biztosítja.