2015 december

Elkészült a tankönyvünk!

Az „Iskolák a változásért. Globális felelősségvállalás tantárgyi keretek között” című tanári segédkönyvön egy 19 tanárból álló csapattal dolgoztunk 3 éven keresztül. A célunk az volt, hogy a globális kérésekről való gondolkozás és a világért, a társadalomért való felelősségvállalás a tananyagba ágyazva jusson be az osztálytermi munkába. Az óravázlatokat hat tantárgyi munkacsoport (matematika, magyar, történelem, földrajz, biológia és angol) dolgozta ki a középiskola 9-12. osztálya számára. A kidolgozott feladatok érintik a társadalmi, kereskedelmi és környezeti igazságosság nagy témaköreit.

A könyv hat részből áll, a hat érintett tantárgynak megfelelően. Minden tantárgyhoz min. 5 óravázlat kapcsolódik. A feladatok részletes leírása előtt alapvető információk találhatóak az óravázlattal kapcsolatban, így első ránézésre megállapítható, milyen korcsoportnak (illetve az angol esetében nyelvi szintnek) szólnak a feladatok, milyen tantárgyi témához kapcsolódnak, valamint az is, milyen globális kérdéskört, problémát érintenek. A könyv mellékletében azok a képek, ábrák, szövegek találhatók, amelyek az egyes órák levezetéséhez szükségesek. Azt reméljük, hogy e kiadvánnyal sikerül meggyőznünk a tanárokat arról, hogy nincs olyan tantárgy, amelyben a globális nevelés érintette témáknak ne lenne helye.

A könyvet erre  kattintva töltheti le.: Iskolák a változásért_tankönyv

A tankönyv mellékleteit innen töltheti le.: Iskolák a változásért mellékletek

Megrendelőlap a tankönyvhöz ide kattintva töltheti le.: Iskolák a változásért megrendelés

Ez a könyv nem születhetett volna meg az együttműködő iskolák támogatása és a résztvevő tanárok áldozatos munkája nélkül. Az iskolák neve, valamint szerzők és szerkesztők névsora az impresszumban olvasható. Mindnyájuknak köszönjük a bizalmat és az együttműködést.

This entry was posted in aktualitások. Bookmark the permalink.