2014 március

Megszületett a Nemzeti Fejlesztési stratégiáról a Kormányhatározat. A száma és neve: 1182/2014. (III.27) Kormány Határozat Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014–2020).

http://hand.org.hu/media/files/1413372065.pdf
A Határozat 12 pontban foglalja össze a legfontosabb feladatokat, amelyeket a stratégia kijelöl.
Ennek 1.8-as része kifejezetten egy koncepció kidolgozását támogatja, amely a globális nevelés formális oktatásba történő bevezetését segíti elő.
A kormányhatározat szerint a koncepció kidolgozásáért felelős a külügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere, amely azért kedvező, mert minisztériumok közötti egyeztetést feltételez és talán eljut az ügy odáig, hogy az oktatási tárca is végre érintettnek érzi majd magát a globális szemlélet integrációjában.
Az Artemisszió, a HAND Szövetségen keresztül, tovább egyeztet az ügyben, hogy a civil szervezetek milyen formában tudnak hozzájárulni, többek között az 1.8-as pont alatt leírt koncepció elkészítéséhez.

This entry was posted in aktualitások. Bookmark the permalink.